AVG privacy regels

AVG privacy regels Bakhuis Het oude klooster

Geachte relatie/gast,

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onderstaande verklaring willen wij u graag op de hoogte stellen van onze privacy regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bakhuis het Oude Klooster verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze B&B diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam / achternaam gast;
 • Adres gegevens;
 • Land;
 • Telefoonnummer /faxnummer;
 • E-mailadres;
 • Factuurbedragen;
 • Naam en telefoonnummer van contactpersoon;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Bakhuis het oude klooster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van uw reservering en/of onze diensten;
 • Bakhuis het Oude klooster verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor toeristen- en belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren:
Bakhuis het Oude klooster zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat zal nooit langer zijn dan één jaar.

Delen met anderen:
Bakhuis het Oude klooster verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website:
Bakhuis het Oude klooster respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De website maakt gebruik van cookies maar alleen voor de technische werking van de website en niet om gebruikers te tracken.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), door Google gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, zodat Google vervolgens aan ons kan rapporteren hoe onze website gebruikt word. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@bakhuishetoudeklooster.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bakhuis Het oude klooster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Beveiliging:
Bakhuis het Oude klooster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bakhuishetoudeklooster.nl

Als u het “Contact” formulier of het “Reserverings” formulier invult gaat u accord met bovenstaande privacy regels.